เมนู
ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
จดหมายข่าว
AdsOne.com
(เข้าชม 464 ครั้ง)
              โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี   ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ประมาณ  35  กิโลเมตร  สามารถเดินทางได้ทั้งโดยรถยนต์และจักรยานยนต์ 
               เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.  2477  โดยรัฐเป็นผู้จัดตั้ง  มีหลวงประดิษฐ์  ประศาสตร  นายอำเภอเขาย้อย  สัสดีอำเภอ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้แทนตำบลหนองหญ้าปล้อง  ผู้แทนตำบลหนองหญ้าปล้องฝ่ายบรรพชิต  มีพระอธิการกิ่ง  วัดชีสระอินทร์  เจ้าคณะหมวดและพระอธิการสด  วัดทับคาง  เจ้าคณะหมวดเป็นหัวหน้า  ได้ร่วมทำพิธีเปิดอาคารเรียน โดยใช้หอฉันพระสงฆ์หนองหญ้าปล้องเป็นที่เรียนชั่วคราว  เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีครูเป็นพระภิกษุ  2  รูป  โดยพระภิกษุ  ก่วง  โชคประสิทธิ์  เป็นครูใหญ่และพระภิกษุวิน  สุขพต  เป็นครูรอง และได้ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีอาคารเรียนที่ถาวร
                ต่อมาทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายกิ่ง  ทองเอิบอ่อง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน  และจัดกิจกรรมเสริมในด้านต่าง ๆ  ควบคู่ไปกับการปรับปรุงอาคารสถานที่อย่างจริงจังและต่อเนื่องได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย
                ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มี นายไพโรจน์  ช่อผกา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเรื่องน่ารู้
สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2012
อัพเดท22/09/2013
ผู้เข้าชม869
แสดงหน้า1612
กล่องอิสระ